Må jeg downloade film fra nettet?

Det er ikke altid nemt at navigere på internettet, især ikke mellem alle de fristende tilbud, der efterhånden findes. Der er ikke altid en advarsel på internettet, der oplyser forbrugeren om, hvilke regler, der gør sig gældende. Dette betyder ofte, at overholdelsen af reglerne afhænger af forbrugerens egen dømmekraft.

Hertil kan man spørge sig selv, hvor mange der egentlig kender til loven. Ophavsretsloven og loven generelt er ikke altid så enkel og ligetil, som man ellers kunne forvente.

I denne artikel tager vi fat i reglerne om hhv. lovlig og ulovlig downloads af film på internettet og hvordan du bedst kan sikre dig at handle i overensstemmelse med loven.

Skal du bruge advokathjælp i en sag ophavsret kan du med fordel benytte Legalhero som alternativ til en almindelig advokat, en tjeneste hvor man nemt får kontakt til specialiserede jurister der kan hjælp ei sager om ophavsret og andre retsområder.

Hvornår må jeg downloade film fra nettet?

Enhver, der skaber et værk (heri en film), har ret til selv at bestemme, hvordan og hvor det kan benyttes. Med andre ord har de ophavsretten til værket. Når en streamingtjeneste, såsom Netflix, udbyder en film på deres platform, skal de indgå aftale med den eller dem, der har rettighederne til filmen om, at de gerne må udbyde filmen til deres kunder. Det kræver altså rettighedshavernes tilladelse/samtykke for at kunne stille deres værk til rådighed på sin platform.

På denne måde beror spørgsmålet om, hvorvidt en streamingtjeneste på internettet er lovlig eller ej altid på, om streamingtjenesten har aftaler med de rettighedshavere, der ejer de værker, der er gjort tilgængelige på streamingtjenestens platform.

Rettighedshavere giver typisk tilladelse til, at deres værker må udbydes og vises på en streamingtjeneste mod betaling og gennem en nøje præciseret aftale om benyttelsen, som både ophavsmanden og tjenesten har underskrevet. Når sådanne aftale er indgået for alt, der kan findes på platformen, kan streamingtjenesten anses som lovlig.

For en udtømmende liste af lovlige streamingtjenester, klik her.

Hvornår må jeg ikke downloade film fra nettet?

For at være klar over, hvornår en indholdstjeneste er lovlig eller ulovlig, er det vigtigt at være klar over, hvordan man skelner mellem de to. Når noget er ulovligt, er der ofte tale om fildeling, der hovedsageligt finder sted på to forskellige måder: torrenting og streaming. Begge metoder er kendetegnet ved, at det sker uden udtrykkelig tilladelse fra de relevante ophavsmænd.

Torrent

Traditionelt downloades film på ulovlig vis gennem P2P (peer-to-peer) programmer såsom uTorrent, BitTorrent mv. Måden disse programmer fungerer på er, at de forbinder brugere overalt i verden med hinanden over internettet i det man kalder et fildelingsnetværk. Hver computer på disse netværk kan både handle som hhv. klient og server for en anden PC i det samme netværk.

Helt lavpraktisk fungerer det sådan, at BitTorrent forbinder computere til en webserver, således at de kan downloade data direkte fra denne server. Hver computer, der downloader denne data, downloader dataen fra hjemmesidens centrale server. Sådan virker det meste af trafikken på internettet.

P2P netværk fungerer på en måde, hvor de forbinder computere i det man kalder en “sværm” (en gruppe af computere, der både downloader og uploader den samme fil/torrent), der overfører data mellem hinanden uden et behov for en central server.

Nøglen til at forbinde til denne sværm er ved at downloade en torrent. Når computeren er forbundet, downloader den så meget af filen den kan, men blot i små bidder. Så snart den har opnået en bestemt mængde af den samlede fil, begynder den at uploade denne data til sværmen. Jo flere der downloader en fil, jo flere uploader en fil, og jo hurtigere er download dermed for en fil.

Når der downloadesfrainternettet, er der tale om modtagelse af data fra en server via internettet. Når der uploadestilinternettet, er der tale om afsendelse af data fra en klient til en server via internettet.

Film og serier downloades igennem det man kalder torrents, og torrents udbydes på utallige sider, bl.a. det velkendte Pirate Bay. Disse torrents er afhængige af, hvor mange “seeders” og “leechers”, der er forbundet med filen. En seeder betegner en gruppe, der “uploader” filer til sværmen efter, at denne har downloadet sin fil, hvor en “leecher” betegner en gruppe, der downloader filer fra sværmen.

Streaming

En anden form for ulovlig indhentning af film fra nettet sker indirekte gennem streaming. Netflix, HBO, YouSee Play o.lign. er ikke de eneste alternativer til at få adgang til et beskyttet værk på internettet. Popcorn Time var blandt mange et meget fremtrædende, men ulovligt alternativ til disse streamingtjenester, og adskilte sig ved at udbyde streaming helt gratis uden rettighedshavernes samtykke. På denne måde resulterede enhver visning på Popcorn Time i et økonomisk tab for rettighedshaverne i form af manglende biograf omsætning, DVD-omsætning mv.

Streaming fungerer ved, at en bruger uploader en fil til netværket, hvorfra andre brugere kan streame filen ved at downloade små brudstykker af denne fil. Forskellen fra ovenstående er, at der aldrig sker permanent lagring af filen på brugerens computer.

Hvorfor er det ulovligt?

Enhver form for ulovlig indhentning af film er Forbudt, da der er tale om ophavsretligt beskyttet materiale, hvor download sker uden rettighedshavernes samtykke, jf. ophavsretslovens § 2.

Hvorvidt streaming af ophavsretligt beskyttet materiale er lovligt eller ej, afhænger som regel af, hvad der streames.

Den afgørende omstændighed for, hvorvidt streaming er lovligt eller ej, er hvorvidt streaming af et værk sker på baggrund af en tilladelse fra ophavsmanden. Denne tilladelse er streaming-tjenestens ansvar at sikre, at der er indgået en aftale med ophavsmændene. Ikke desto mindre er det stadig ulovligt for en bruger at streame, hvis der ikke findes en tilladelse fra ophavsmanden. I tilfælde af, at brugeren alligevel gør dette, vil ansvarsvurderingen som oftest bero på en vurdering af, hvorvidt brugeren var klar over, at denne streamede ulovligt tilgængeliggjort materiale eller ej.

Du kan finde kilder omkring ophavsret på juraport.

 

Smid en kommentar